LINK PHÒNG TRỰC TUYẾN HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CNTT TRONG CÔNG TÁC HOẰNG PHÁP

Mời quý vị Tăng Ni hoan hỷ click vào banner dưới đây để vào phòng học trực tuyến tham dự hội nghị

(nếu đăng nhập bằng điện thoại và ipad thì phải tải google meet về cài đặt vào điện thoại trước khi đăng nhập vào phòng họp, còn sử dụng máy vi tính thì không cần cài đặt gì thêm, nhưng tất cả đều phải có gmail đã đăng nhập trong trình duyệt.)

Nếu gặp sự cố không đăng nhập vào phòng trực tuyến được vui lòng liên lạc bộ phận hỗ trợ kỷ thuật:

Hỗ trợ kỷ thuật: 0944020802 (ĐĐ. T Tuệ Tánh)

 

 

KHAI MẶC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG CNTT

TRONG CÔNG TÁC HOẰNG PHÁP 

 

  1. Nghi thức: 08h00 -08h30

Niệm Phật cầu gia bị

Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự

Phát biểu khai mạc (đại diện đoàn của Ban Hoằng pháp Trung ương)

Báo cáo công tác tổ chức và kế hoạch tập huấn

Đại diện Ban Hoằng pháp các tỉnh phát biểu

Đạo từ của chư Tôn đức Chứng minh

2. Tập huấn:

Buổi sáng: 09h00 -11h00

  • Thuyết trình “Ứng dụng Công nghệ số trong công tác Hoằng pháp lợi ích và Thách thức”

Buổi chiều: 13h30-17h00

  • Hướng dẫn sử dụng các phần mềm trực tuyến và thiết bị trong công tác Hoằng pháp thời đại mới
  • An toàn và bảo mật thông tin cá nhân trên không gian mạng
  • Hướng dẫn các kỹ năng sử dụng mạng xã hội: Facebook, Youtube, Zalo trong công tác Hoằng pháp.
  • Hướng dẫn Biên tập đăng tin và quản trị trang Website

One thought on “LINK PHÒNG TRỰC TUYẾN HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CNTT TRONG CÔNG TÁC HOẰNG PHÁP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *